SleepCity. Śpij dobrze w naszym mieście!
Mówią o nas:
WIFI
NEWSLETTER
zapisz
wypisz
wygodne, położone w centrum
Najlepsze noclegi w mieście
czytaj więcej

REGULAMIN

 

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych zamieszczonych na stronie www.sleepcity.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między SleepCity a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.


2. Rezerwacja zaliczkowa

Rezerwacja obiektu wymaga:

  1. wypełnienia formularza zgłoszeniowego rezerwacji, umieszczonego na stronie internetowej www.sleepcity.pl
  2. wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji. Zadatek winien być uiszczony na podane na stronie www.sleepcity.pl konto bankowe.

Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 72 godzin od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, o którym mowa powyżej, Klient otrzyma voucher, który będzie zawierał wszystkie dane konieczne do realizacji pobytu, a w szczególności dane kontaktowe osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze. W dniu rozpoczęcia pobytu Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę należności za wynajem osobie wskazanej w voucherze. W przypadku rezygnacji z najmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.


3. Rezerwacja bezzaliczkowa

Wybrane obiekty można zarezerwować bez konieczności wpłaty zaliczki, pod warunkiem, że SleepCity wyrazi na to zgodę. W dniu rozpoczęcia pobytu klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Rezerwacji bezzaliczkowej dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie www.sleepcity.pl. SleepCity wyśle e-mail zatwierdzający rezerwację bezzaliczkową.

W przypadku anulowania rezerwacji bezzaliczkowej później niż 15 dni przed przyjazdem klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty anulacyjnej na konto SleepCity w ciągu 7 dni od chwili anulowania rezerwacji w wysokości zależnej od daty anulowania, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Liczba dni przed
planowanym przyjazdem

Opłata anulacyjna

16 dni i wcześniej

0% wartości zamówienia

15 – 10 dni

30% wartości zamówienia

10 – 5 dni

40% wartości zamówienia

5 – 3 dni

50% wartości zamówienia

 2 dni i później

100% wartości zamówienia

 

Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu rezerwacji klient zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji. 

W przypadku rezerwacji dłuższej niż 1 miesiąc, istnieje możliwość bezpłatnego skrócenia rezerwacji przy zachowaniu dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W tym przypadku minimalny czas trwania rezerwacji to 1 miesiąc.


4. Rezerwacja "last minute"

Rezerwacja "last minute" oznacza rezerwację dokonaną w dniu planowanego rozpoczęcia najmu. W dniu rozpoczęcia pobytu klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Po złożeniu rezerwacji konieczne jest telefonicznie potwierdzenie rezerwacji w ciągu 2 godzin od momentu jej dokonania pod numerem + 48 509 75 29 35 (w godzinach 8.00 – 22.00). Brak telefonicznego potwierdzenia rezerwacji w terminie określonym powyżej jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy.


5. Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy SleepCity a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Właściciel nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu, z wyjątkiem opłat za pobyt ze zwierzęciem, opłaty za ewentualny transfer, wynajmem miejsca parkingowego lub opcjonalny dostęp do Internetu.

Wyposażenie apartamentu obejmuje wyłącznie umeblowanie i sprzęty wymienione w ofercie. SleepCity nie dostarcza żadnych mebli ani sprzętów ponad zastane przez Klienta w momencie zameldowania w apartamencie. Niedostarczenie żądanych przez Klienta mebli ani sprzętów nie stanowi podstawy do rezygnacji z rezerwacji – Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
 

6. Zakwaterowanie

a. Doba hotelowa trwa od 14:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu. Po uprzednim uzgodnieniu tego z SleepCity, istnieje możliwość pozoasatnia w apartamencie dłużej, maksymalnie do godziny 17:00, ale wiąże się to z dodatkową opłatą w wysokości 100 PLN. Wyrażenie zgody na pozostanie dłużej w apartamencie, każdorazowo jest uzależnione od innych rezerwacji rozpoczynających się w dniu Państwa wyjazdu. W przypadku opuszczenia apartamentu po uzgodnionej godzinie będzie naliczana opłata za kolejną dobę pobytu.

b. Zakwaterowanie po godzinie 20.00 objęte jest dodatkową opłatą wynoszącą 50 zł.

c. W przypadku wyrządzenia szkód w tym obiekcie goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze. 

d. W apartamencie obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez ewentualnej zgody właściciela.
e. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł./1 klucz.

f. W przypadku zgubienia karty umożliwiającej wejście na teren osiedla i do klatki, goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł./1 karta.

g. W przypadku zgubienia pilota umożliwiającego wjazd na teren osiedla i do garażu, goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł./1 pilot.
h. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (w przeciwnym wypadku grozi kara pieniężna w wysokości 500 zł).
i. Lokatorzy zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone (złamanie regulaminu grozi karą w wysokości 1000 zł.)
j. Goście zobowiązani są do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem apartamentu, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

k. W przypadku pozostawienia w apartamencie dużego nieporządku, a także w przypadku pozostawienia nieumytych naczyń i niewyniesionych śmieci, goście zobowiązani są do zapłaty 200 PLN za sprzątanie końcowe.
l. Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby właściciel ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
ł. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze. 

m. W razie korzystania z parkingu podziemnego, prosimy o parkowanie samochodu na przydzielonym do danego apartamentu miejscu parkingowym. Prosimy o parkowanie samochodu pomiędzy wyznaczonymi liniami. SleepCity Apartments nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia ochrony Osiedla Dębowe Tarasy lub innych użytkowników parkingu podziemnego w przypadku nieprawidłowego parkowania samochodów Klientów SleepCity Apartments.
n. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – SleepCity nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie. 
o. SleepCity zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu, oferując apartament o takim samym standardzie lub wyższym

p. W przypadku gdy z winy Klienta nastąpi konieczność interwencji SleepCity, jej koszt pokryje Klient gotówką w tym samym dniu (50 PLN lub więcej, w zależności od rodzaju sprawy).

 

8. Zmiany w rezerwacji

Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji w zakresie: okresu pobytu lub liczby osób w apartamencie. Klient informuje elektronicznie lub telefonicznie SleepCity o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić. SleepCity zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

 

9. Zmiana cen

SleepCity zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

 

10. Imprezy masowe

W trakcie trwania, w Katowicach lub w okolicy, ważnych wydarzeń sportowych, festiwali (np. OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka, Mayday, Intel Extreme Masters itp.) i innych dużych imprez (np. Europejski Kongres Gospodarczy itp.) obowiązują ceny maksymalne za 1 dobę niezależnie od ilości osób nocujących. Ilość osób nocujących w apartamencie nie może być większa niż ilość osób, na które jest przygotowany dany apartament. W przypadku rezerwacji apartamentu w trakcie trwania imprez masowych, zapłata za cały pobyt powinna być uiszczona w dniu dokonania rezerwacji  lub, w wyjątkowych przypadkach, w dniu dokonania rezerwacji pobieramy bezzwrotną zaliczkę za połowę pobytu. Wszystkie rezerwacje dokonane w terminach trwania imprez masowych w Katowicach, traktowane są jako rezerwacje bezzwrotne.

 

11. Pobyt dziecka

Dzieci do lat 4 - pobyt bezpłatny, jeżeli śpią na obecnych łóżkach. Wszystkie dzieci od lat 5 do 12 - opłata w wysokości 30 PLN za osobę, za 1 dobę, na dodatkowych łóżkach. Starsze dzieci i dorośli - opłata w wysokości 50 PLN za osobę, za 1 dobę, na dodatkowym łóżku. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować SleepCity o takiej okoliczności.

 

12. Zwierzęta domowe

SleepCity w określonych okolicznościach dopuszcza pobyt zwierząt w wynajmowanych apartamentach, jednak każdorazowo musi to być ustalane między Klientem a SleepCity. W takim przypadku pobieramy dodatkową opłatę za sprzątanie w wysokości 50 PLN.
 

13. Obiekt zastępczy

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, SleepCity rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. W przypadku wystąpienia awarii w terminach trwania w Katowicach lub w okolicy, ważnych wydarzeń sportowych, festiwali (np. OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka, Mayday, Intel Extreme Masters itp.) i innych dużych imprez (np. Europejski Kongres Gospodarczy itp.) SleepCity pomaga znaleźć lokal zastępczy, ale nie pokrywa różnicy w cenie za nocleg w innym obiekcie. SleepCity ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od SleepCity, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

 

14. Awarie

SleepCity zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki.
Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od SleepCity (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji – Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

 

15. Depozyt

SleepCity zastrzega sobie prawo do dokonania podczas meldowania preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu w wysokości 1000 PLN za apartament.

 

16. Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby SleepCity.

Expansja, Gromadzka 39, 40-771 Katowice
+48 608 08 07 56, +48 509 75 29 35, rezerwacja@sleepcity.pl
Copyrights by SleepCity Apartments 2006-2015 © All Rights Reserved
undicom.pl
projektowanie stron www katowice
created by